Stage lopen op Imelda

Ieder jaar lopen talrijke studenten stage bij het Imeldaziekenhuis. Word jij één van hen?

In het Imeldaziekenhuis omringen we de studenten met zorg en werken we samen met de student aan een kwalitatieve en veilige patiëntenzorg. Als opleidingscentrum bieden we stageplaatsen voor studenten verpleegkunde uit diverse onderwijsinstellingen aan. Totaalzorg, communicatie, leren, persoonlijk ontwikkelen en sociale vaardigheden staan tijdens de stages centraal.
De stagementoren/hoofdverpleegkundigen staan in voor de opvang, begeleiding en evaluatie van studenten.
In samenwerking met de scholen kunnen er dienstoverschrijdende stagetrajecten gevolgd worden (CVA traject, traject hart- en vaatziekten).

Niet alleen studenten verpleegkunde kunnen bij ons terecht, maar ook studenten die een opleiding volgen die ver verwijderd is van de medische wereld.
Studenten boekhouding, informatica, secretariaat, kantoor, personeelszaken kunnen stage volgen op een dienst die nauw aansluit bij hun opleiding.

Stagiairs kunnen gebruik maken van het restaurant aan personeelstarief. Er is eveneens slaapgelegenheid indien de verplaatsing naar Imeldaziekenhuis te ver is.

Klik hier om het Stageformulier in te vullen.

Heb je interesse om bij Imelda stage te lopen of heb je bijkomende vragen?


Studenten verpleging en paramedici nemen contact op met

Kristin Muller
Opleidingsverantwoordelijke en stafmedewerker verpleging
015 50 64 54 - Kristin.muller@imelda.be

Studenten niet-verpleging nemen contact op met

Kelly Mariën
Werving en Selectie
015 50 61 35 - kelly.marien@werkenbijimelda.be